logo

stránka sa načítava

preloader
motorka

NÁVRAT DO HORIACEHO DOMU

Premiéra: 27. 1. 2015
Teraz aj na dafilms.cz

producent

logo

koproducent

realizáciu a distribúciu tohoto filmu podporil

Chaviva Reicková

(1914 – 1944)

Dokumentárny film Návrat do horiaceho domu predstavuje život pozoruhodnej ženy Chavivy Reickovej. Prináša nielen množstvo neznámych archívnych materiálov, spomienky pamätníkov a putovanie po Chaviviných stopách na Slovensku, vo Veľkej Británii a v Izraeli, ale predovšetkým príbeh príťažlivej osobnosti, ktorý môže inšpirovať i v súčasnosti.

Chaviva pochádzala z chudobných pomerov a aktivizovala sa v mládežníckom sionistickom hnutí HaShomer HaTzair v Banskej Bystrici. Ako jedna z mála žien v predvojnovej dobe jazdila na motorke. Odišla pred fašizmom do Palestíny (dnešný Izrael), kde sa podieľala na vybudovaní kibucu Maanit. Stala sa tiež dobrovoľníčkou Palmachu – elitných jednotiek podzemnej armády židovskej komunity, ktorá usilovala o ukončenie britskej okupácie Palestíny. Napriek tomu vstúpila do britských jednotiek SOE, aby mohla pomáhať prenasledovaným Židom. Po prílete na Slovensko počas Slovenského národného povstania aktívne pomáhala nielen Židom, ale aj spojeneckým pilotom. Počas povstania bola zajatá a následne zavraždená nacistami v Kremničke. Zostať v Palestíne znamenalo veľkú nádej prežiť a odísť na Slovensko, znamenalo riskovať život. Napriek tomu nezaváhala.

Chavivin príbeh zároveň otvára i všeobecnejšiu tému pôsobenia žien v Slovenskom národnom povstaní, ktorá zatiaľ čaká na komplexnejšie spracovanie. Vieme, že ženy v SNP boli aktívne v armáde, ako aj v partizánskom hnutí a mali nezastupiteľnú úlohu. Spojárky, zdravotníčky, ale často aj bojovníčky, či dokonca ostreľovačky. V každom prípade riskovali životy.

Dĺžka: 44'/ 70'
Rok výroby: 2014
Premiéra: 27. 1. 2015

Prečo príbeh Chavivy Reickovej?

Anna Grusková - scenáristka a režisérka

„Chavivin nepokojný a odvážny duch stojí nielen za jej odchodom do vtedajšej Palestíny, budovaním kibucu a neskôr aj za vojenským a spravodajským výcvikom, ale rovnako za vzburou voči konvenčnému modelu správania vydatej ženy. Bola pracovitá, húževnatá, rada sa učila, a to ju priviedlo na vedúcu pozíciu medzi výsadkármi. Bola však aj vnímavá, dobrosrdečná, citlivá a obetavá. Z tejto dichotómie vychádza koncepcia filmu – hľadanie oboch tvárí hrdinky. Strohú reč vojenských dokumentov striedajú citáty z Chavivinej korešpondencie, nekonvenčné vzťahy s mužmi predchádza hľadanie strateného detstva v Nadabule a Radvani. Bujnú zelenú a hornatú krajinu v okolí Banskej Bystrice strieda žltá piesočnatá krajina dnešného Izraela na miestach, kde Chaviva podstúpila vojenský výcvik. Cez príbeh Chavivy Reickovej sa dostávame do života súčasných mladých žien vo vojenskej službe v Izraeli i na Slovensku. Čítajú listy a dobové dokumenty, a tak prinášajú do filmu spontánnosť a autentický prejav tých, ktoré sú jej blízke svojou životnou voľbou. Čo vedie súčasné mladé ženy k tomu, aby slúžili svojej vlasti so zbraňou v ruke? Čo si myslia o postavení ženy v armáde, chcú byť vôbec hrdinkami? Možno práve ony nám pomôžu nahliadnuť na zmysel príbehu a na tragickú smrť Chavivy Reickovej.“

TVORIVÝ TÍM

Anna Grusková

scenár a réžia

Mirka Molnár Ľachká

producent

Alois Ditrich

dramaturgia

Ivo Miko

kamera

Tomáš Gregor

zvuk

Jakub Fišer

strih

Tobiáš Potočný

sound design

Jonáš Gruska

hudba

Martina Rozinajová

výtvarné návrhy

Autor fotografií Anna Grusková

Pripravovaný dokumentárny film bude (po 70-tich rokoch) určite dôstojnou spomienkou a pripomienkou na túto málo známu ženskú hrdinku.

– Alexander Potok, Židovská obec Nitra

Chaviva Reicková padla počas svojej misie na Slovensku, ktoré bolo vtedy „horiacim domom”. Chceli sme ju spraviť nesmrteľnou, zachovať jej pamiatku. Nepochybujeme, že dokument Anny Gruskovej to rovnako dokáže! Videli sme upútavku k filmu. Je skvelá. Určite vyvolá zvedavosť aj u ľudí, ktorí nemajú ani potuchy o tom, kto bola Chaviva Reicková. Dotýka sa najdôležitejších bodov jej osobnosti, misie a sme si istí, že celý príbeh bude výborným filmom.

– Tehila a Zeev Ofer, authors of a monograph on Haviva Reick

Myšlienka na zviditeľnenie Chavivy je stará niekoľko rokov. Udržiavali sme ju ako plamienok, často len ako tlejúci uhlík, ale za celé tie roky sme tejto myšlienke nedovolili vyhasnúť. Fúkali sme do pahreby a podarilo sa zapáliť záujem aj u ďalších ľudí. Teraz horí myšlienka plným plameňom. Ak ju zrealizujeme, v čo pevne dúfam, odovzdáme ju novým generáciám tak, aby mala Chaviva dôstojné miesto v dejinách. Zaslúži si to.

– Stanislav Mičev, historian, Director General, Museum of the Slovak National Uprising, Banská Bystrica

S menom Chavivy Reickovej som sa prvýkrát stretol pri rozhovore s mojím otcom, spisovateľom, ktorého jej nesmierne dramatický príbeh zaujal do takej miery, že uvažoval o jeho literárnom spracovaní. Keď som uvidel upútavku k filmu Anny Gruskovej, veľmi som sa potešil, že tento príbeh definitívne nepadne do zabudnutia a nestratí sa z pamäti Slovákov práve vďaka jej filmovému spracovaniu. Plný očakávania sa teším na filmovú premiéru, ktorá vyplní ďalšie biele miesto v pravdivom poznaní našej histórie a inšpiruje nás živých, v tom, čo je občiansky postoj k vlasti.

– Juraj Johanides, filmový režisér

Chaviva Reicková svojím dielom písala históriu, zúčastnila sa na vojnovom úsilí mocností, no bola to aj nepokojná duša a nekonvenčná žena blízka mnohým z nás. Chceme si jej príbeh pozrieť pod lupou, prejsť sa históriou a zároveň poodhaliť jej osobnosť a zistiť, čo ju hnalo vpred.

– Mirka Molnár Ľachká, producentka

Zmysel svojho života vyjadrila Chaviva Reicková v liste svojmu manželovi takto: “Podľa mojej mienky, keď človek žije v určitej spoločnosti, musí byť za ňu zodpovedný, to znamená, že musí byť činný.” Chavivina vytrvalá služba ušľachtilým ideálom neustále naráža na ľahostajnosť, egoizmus a mocenské záujmy. V tom sa jej osud podobá osudu bratislavskej židovskej aktivistky Gisi Fleischmannovej, ktorej sa venoval môj predchádzajúci film. Chaviva obdivovala Gisi a ja obdivujem ich obe. Priťahujú ma príbehy silných žien.

– Anna Grusková, scenáristka a režisérka

DISTRIBUČNÝ PLÁN

Bratislava
22. 02. 2015 o 21:00
Elledance
Kežmarok
02. 03. 2015 o 19:00
Klub Iskra
Levoča
31. 01. 2015
FK pri kine Úsmev
Bratislava
02. 02. 2015 o 19:00
KC Dunaj
Kremnica
18. 01. 2015
Kino Akropola
Dúbravica
27. 01. 2015
Periférne centrá
Michalovce
27. 01. 2015
Kino Centrum
Námestovo
21. 01. 2015
Kino Kultúra
Prievidza
09. 03. 2015
Kultúrne centrum
Nitra
Filmový klub Tatra
Nové Mesto nad Váhom
28. 01. 2015
Kino Považan
Prešov
09. 03. 2015
Kino Scala
Brezno
01. 02. 2015 o 19:30
Kino Mostár
Piešťany
16. 03. 2015
Kino Fontána
Sabinov
14. 02. 2015
Kino Torysa
Trnava
27. 01. 2015 o 18:00
FK Na Oko
Nové Zámky
19. 01. 2015
Kino Mier
Prievidza
06. 01. 2015
Kultúrne centrum
Rimavská Sobota
26. 01. 2015
FK pri kine Orbis
Sereď
27. 01. 2015
FK Nova
Sabinov
14. 02. 2015 o 19:00
Kino Torysa
Bratislava
07. 02. 2015 o 17:00
Kino Lumiere
Bratislava
14. 02. 2015 o 17:00
Kino Lumiere
Bratislava
15. 02. 2015 o 20:30
Kino Lumiere
Bratislava
16. 02. 2015 o 20:00
Kino Lumiere
Bratislava
16. 03. 2015
Kino Mladosť
Bratislava
30. 03. 2015
Kino Mladosť
Piešťany
15. 03. 2015
Kino Fontána
Bratislava
21. 04. 2015 o 21:15
Klub Za Zrkadlom
Modra
13. 05. 2015 o 19:00
Kino Mier

KONTAKT

Poštová adresa:

Anzio s.r.o.
Mliekárenská 9
821 09 Bratislava

RÉŽIA

Anna Grusková film@haviva.sk

PRODUKCIA

Mirka Molnár Ľachká info@haviva.sk

ASISTENT PRODUKCIE

Dominika Fáberová produkcia@haviva.sk

DISTRIBÚCIA

Lea Krisková  distribucia@haviva.sk

PR, MEDIÁLNE PARTNERSTVÁ

Dana Freyerová  pr@haviva.sk

EURÓPSKY PROJEKT CHAVIVA

Film Návrat do horiaceho domu je súčasťou širšieho projektu "Chaviva-návrat do Európskej pamate", ktorý koordinuje Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici za podpory programu Európa pre občanov.

Europe for Citizens

Viac o aktivitách projektu sa možete dozvedieť tu.
V rámci tohoto projektu pripravujeme vzdelávacie podujatia zamerané na súvislosti spojené so životom Chavivy Reick.

Plán podujatí:

27. 11. 2014 o 18:00
Brno

Vzdělávací a kulturní centrum Židovského musea

27. 11. 2014 o 18:00
Praha

Židovské muzeum v Praze

27. 01. 2015 o 0:00
Praha

Slovenský inštitút v Prahe

17. 04. 2015 o 0:00
Londýn

Bet Debora Conference of European Jewish Women

23. 03. 2015 o 0:00
Amsterdam

Anne Frank House

12. 03. 2015 o 0:00
Bucine

Comune di Bucine

09. 05. 2015 o 0:00
Praha

Post Bellum

17. 04. 2015 o 0:00
Jičín

Židovská obec Jičín

02. 02. 2015 o 19:00
Bratislava

KC Dunaj

07. 01. 2015 o 0:00
Bratislava

Židovská obec Bratislava

15. 05. 2015 o 0:00
Banská Štiavnica

Kino Akademik

02. 03. 2015 o 0:00
Kežmarok

Filmový klub Iskra

22. 02. 2015 o 0:00
Bratislava

Elle Dance

29. 03. 2015 o 0:00
Wroclav

Židovské informačné centrum Wroclaw

24. 04. 2015 o 0:00
Majdanek

Panstwowe Muzeum na Majdanku

26. 04. 2015 o 0:00
Žilina

Stanica Žilina Zárečie

producent

logo

koproducent

messages.realizáciu tohto filmu podporil

mediálni partneri

Projekt finančne podporili
"Herb and Beverly Lieberman Foundation"
Remember the Women Institute Welcome